ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ DoCUp

Αναγνωρίζω τους πόρους DoCUp ως σημαντικούς και πολύτιμους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των παρόχων κατ’ οίκον φροντίδας και την εξασφάλιση βιώσιμων προοπτικών απασχόλησης. 

Εγκρίνω ότι, επί του παρόντος, απαιτούνται οι ακόλουθες δεξιότητες για τους παρόχους κατ’ οίκον φροντίδας:

  • Κρίσιμη Φροντίδα
  • Βασικές Νοσηλευτικές Δεξιότητες
  • Προστατεύοντας τον εαυτό σας και τους ασθενείς σας από μολύνσεις
  • Ψηφιακές και Διοικητικές Δεξιότητες
  • Επικοινωνία και σχέσεις
  • Προσωπική δράση και ευημερία

Εκτιμώ τους πόρους DoCUp γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός μου θα είναι σε θέση:

– να εξοπλίσει τους παρόχους κατ’ οίκον φροντίδας με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων φροντίδας και εγκάρσιων και συμπεριφορικών δεξιοτήτων για να εξασφαλίσουν βιώσιμες προοπτικές απασχόλησης,

– να συμβάλλει στην προώθηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που σχετίζονται με την οικιακή φροντίδα,

– να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας, όπως αυτές που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19.

Υποστηρίζω ότι οι πόροι DoCUp επιτρέπουν την απόκτηση, αξιολόγηση και δοκιμή νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατ’ οίκον φροντίδας και αναγνωρίζω ότι ο οργανισμός μου ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τους πόρους DoCUp προκειμένου να υποστηρίξει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων οικιακής φροντίδας και τη σταδιακή συμπερίληψη της σε επίσημες πρακτικές.

Για να δηλώσετε την υποστήριξή σας στη δήλωσή μας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα – παρακαλούμε σημειώστε ότι με την υπογραφή αυτής της δήλωσης δε δεσμεύεστε να εκτελέσετε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια ούτε αναλαμβάνετε οποιαδήποτε καθήκοντα ή ευθύνη σε σχέση με το έργο DoCUP.

Δήλωση υποστήριξης

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά