DLA WALIDACJI ZASOBÓW DoCUp

Uznaję zasoby DoCUp za ważne i cenne dla podnoszenia kwalifikacji pracowników opieki domowej i zapewnienia stabilnych ścieżek zatrudnienia.

Potwierdzam, że następujące umiejętności są obecnie wymagane od pracowników opieki domowej:

  • Kluczowe umiejętności w zakresie opieki
  • Podstawowe umiejętności pielęgniarskie
  • Umiejętność ochrony przed infekcjami
  • Umiejętności cyfrowe i administracyjne
  • Umiejętności w zakresie komunikacji i relacji
  • Umiejętności odnoszące się do osobistej sprawczości i dobrego samopoczucia

Doceniam zasoby DoCUp, i wierzę, że dzięki nim moja organizacja będzie w stanie:

– wyposażyć pracowników opieki domowej w zestaw umiejętności opiekuńczych, przekrojowych i związanych z kształtowaniem postaw, aby zapewnić stabilne ścieżki zatrudnienia,

– przyczynić się do poprawy otoczenia regulacyjnego i warunków pracy związanych z opieką domową,

– reagować na obecne i przyszłe wyzwania w sektorze opieki domowej, jak chociażby te związane z pandemią COVID-19.

Potwierdzam, że zasoby DoCUp umożliwiają nabywanie, ocenę i testowanie nowych umiejętności i kompetencji w zakresie opieki domowej i niniejszym oświadczam, że moja organizacja jest zainteresowana korzystaniem z zasobów DoCUp w celu stopniowego włączania pracy w zakresie opieki domowej do formalnych ścieżek rozwoju zawodowego.

W celu zadeklarowania swojego poparcia dla naszego oświadczenia wypełnij poniższy formularz – pamiętaj, że podpisując oświaczenie nie zobowiązujesz się do wykonania żadnych konkretnych działań ani nie przyjmujesz żadnych obowiązków ani odpowiedzialności w związku z projektem DoCUP.

Deklaracja Poparcia

Wszystkie pola są wymagane