för validering av DoCUp-resurserna

Jag anser att DoCUp-resurserna är viktiga och värdefulla för att höja kompetensen hos hushållsarbetarna och för att säkerställa motståndskraftiga anställningsvägar. 

Jag godkänner att följande färdigheter för närvarande krävs för hushållsarbetare:

  • Färdigheter i kritisk vård
  • Grundläggande omvårdnadskunskaper
  • Förmåga att skydda mot infektioner
  • Digitala och administrativa färdigheter
  • Färdigheter i kommunikation och relationer
  • Färdigheter relaterade till personlig handlingsförmåga och välbefinnande

Jag värdesätter DoCUp-resurserna eftersom jag tror att min organisation på detta sätt kommer att kunna:

– utrusta hushållsarbetare med en blandning av omsorgs-, tvärgående och attitydmässiga färdigheter för att säkerställa motståndskraftiga anställningsvägar,

– bidra till att förbättra regelverket och arbetsvillkoren för hushållsarbete,

– hantera nuvarande och framtida utmaningar inom hemvårdssektorn, t.ex. de utmaningar som covid-19-pandemin medför 

Jag stöder att DoCUp-resurser möjliggör förvärv, bedömning och testning av nya färdigheter och kompetenser inom hemvård och jag bekräftar härmed att min organisation är intresserad av att använda DoCUp-resurserna för att stödja det gradvisa införandet av hemvårdsarbete i kompetenshöjning och formella vägar. 

För att förklara ditt stöd för vårt uttalande fyll i formuläret nedan – observera att genom att underteckna detta uttalande förbinder du dig inte att utföra någon specifik åtgärd och du åtar dig inte heller några skyldigheter eller ansvar i förhållande till DoCUP-projektet.

Stödförklaring

Alla fält är obligatoriska